به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz

Additional information

3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz

3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz

Additional information

3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz