به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz

2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz

Additional information

2.60 GHz E5-2660 v3/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz