به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz

Additional information

2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz

2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz

Additional information

2.40 GHz E5-2695 v2/115W 12C/30MB Cache/DDR3 1866MHz