به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz

2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz

Additional information

2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz