به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VX-VS6F-200

Additional information

200GB 6GB SAS FLASH DRIVE