به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

VX-VS15-600

Additional information

600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER

Additional information

600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER