به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VX-VS07-030

Additional information

3.5 Inch 3TB 7200RPM Disk Drive for 6GSDAE-15