به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V5-SP-S4X600-15K

Additional information

VNXe1600 2.5System Pack 4*600GB 15K