به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V4-VS15-600

Additional information

VNX 600GB 15K SAS 15X3.5 DAE