به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V4-VS10-012

Additional information

VNX 1.2TB 10K SAS 15X3.5-inch DAE