به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V4-2S10-012

Additional information

Vnx 1.2TB 10K SAS 25X2.5 DPE/DAE