به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V3-VS15-300

Additional information

300GB 15K SAS DISK DRIVE