به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

C13-250V-BSMI2

Additional information

250V PWR CRD C13 TO 6-20P BSMI