به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

40GBASE-SR-BiDi duplex MMF

Additional information

40GBASE-SR-BiDi duplex MMF