به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz

2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz

Additional information

2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz