به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VNX52DPM1210F

Additional information

EMC VNX 5200 2.5 4x600GB + 8x1TB