به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VNX53D156015F

Additional information

VNX5300 DPE; 15X3.5 DRV FD IN 8X600 15K