به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VX-VS07-040

Additional information

VNX 4TB NL-SAS 15X3.5IN DAE / DPE