به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VX-VS07-020U

Additional information

VNX 2TB NL SAS UPG DRV-15X3.5IN DAE/DPE