به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VNX6GSDAE15PF

Additional information

VNX 55/75 15X3.5 6GB SAS PRIMARY DAE F I