به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V6-2S10-012

Additional information

VNXe 3200 1.2TB 10K SAS 25X2.5