به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V4-2S6FX-200

Additional information

VNX 200GB FAST VP SSD 25X2.5 DPE/DAE