به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V4-2S15-600

Additional information

VNX 600GB 15K SAS 25X2.5 DPE/DAE