به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V3-VS6F-200

Additional information

3.5IN 200GB 6GB SAS 520BPS FLASH DRIVE