به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V3-VS10-900

Additional information

3.5 IN 900GB 10K SAS DISK DRIVE