به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V3-VS07-030U

Additional information

EMC SEGATE 3TB 3.5-inch