به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V3-VS07-030

Additional information

3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE