به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V-VX-VS1560

Additional information

3.5 600G 15K VAULT PCK 6GSDAE/DPE