به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

SFP+ Bidirectional for 40km upstream

Additional information

SFP+ Bidirectional for 40km upstream