به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

SFP+ Bidirectional for 10km downstream

Additional information

SFP+ Bidirectional for 10km downstream