به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

Intel X520 Dual Port 10Gb SFP+ Adapter

Additional information

Intel X520 Dual Port 10Gb SFP+ Adapter