به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

FLV3VS6F-100

Additional information

100GB FST CACHE FLSH 15X3.5IN DPE/DAE