به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

D3-D2S12FXL-3200

Additional information

UNITY 3.2TB FLASH 80X2.5 DRIVE