به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

D3-2S10-1200

Additional information

UNITY 1.2TB 10K SAS 25X2.5 DRIVE