به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G

Additional information

Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 – 24 SFP/SFP+ – 1G/10G

Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G

Additional information

Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch Layer 3 – 24 SFP/SFP+ – 1G/10G