به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

Catalyst 4948E opt sw 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+ no p/s

Catalyst 4948E opt sw 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+ no p/s

Additional information

Catalyst 4948E opt sw 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+ no p/s