به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

BRSFP-8G10KLW

Additional information

BRCD LBL 8GB 10KM LONG WAVE SFP