به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

Quantum SAS 2.0 Interface Cable SFF-8088-to-SFF-8088 16.4 ft (5 m)

Additional information

9-03732-01

Quantum SAS 2.0 Interface Cable SFF-8088-to-SFF-8088 16.4 ft (5 m)

Additional information