به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz

Additional information

2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz

2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz

Additional information

2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz