به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

13-slot PCIMG 1.3 B/P with 1 PCIe x16 3 PCIe x1 8 1 PCI Slots

Additional information

13-slot PCIMG 1.3 B/P with 1 PCIe x16 3 PCIe x1 8 1 PCI Slots

13-slot PCIMG 1.3 B/P with 1 PCIe x16 3 PCIe x1 8 1 PCI Slots

Additional information

13-slot PCIMG 1.3 B/P with 1 PCIe x16 3 PCIe x1 8 1 PCI Slots